יצירות הספרות שירים מעגל ראשון ) . 0 אבא של יוחאי – ( תרצה אתר . 4 גלגול יו של מעיל – קדיה מולודובסקי . 3 יוסי , ילד שלי מוצלח – ע' הלל . 2 למה כן ולמה לא ? או : מעשה בשני גורו – אברהם שלונסקי מעגל שני . 0 ( אני ילד ) – פאדל עלי . 4 ( ריחות שאני אוהב ) – יהודה אטלס . 3 גברת עם כלבלב – שמואל מרשק . 2 אינני רודף לטאות – זאב . 5 אסתר – נורית זרחי . 1 סוכתנו – אוריאל אופק . 0 גני שלי – זאב . 6 שבת המלכה – חיים נחמן ביאליק מעגל שלישי ( ייחודו של יוצר : ע' הלל ) . 0 השועל והחסידה . 4 מזבוב עד פיל . 3 הנמלה . 2 מצפצפים . 5 מי שרוצה להיות אריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית