אוריינות דיגיטלית מאחדת מיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה ה- , 40 שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב ( או במכשיר סלולרי או בטאבלט ) וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של הטקסט המודפס נדרש ים הלומד ים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע מטא-ל שוני וכו . ( ' בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הקריאה בסביבה הדיגיטלית מבוזרת , הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את ה מיומנויות הבאות : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . " הבנת הדרך שבה נוצר ידע ומתפתח היא חלק חשוב בפיתוח כישורי החשיבה של תלמידים . מכאן , שבחשיבה על פיתוח פעי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית