הספר מספק מגוון נרחב של פעילויות המזמנות רמות חשיבה גבוהות . להלן טבלה המציגה דוגמאות לכמה אסטרטגיות חשיבה המטופלות בספר . נוסף על כך כוללת הטבלה פירוט של מה ש נדרש מהתלמידים בכל אסטרטגיה ודוגמאות לשאלות מטא- אורייניות שהמורים יכולים לשאול את תלמידיהם במהלך הפעילות או לאחריה . שני אלה נכתבו ברוח המסמך שהכין משרד החינוך בנוגע ל"אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" . ראוי לציין כי במהלך הספר יש עוד פעילויות המטפלות באחת או יותר מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה . 26 ביאליסטוק , א' . ( 0266 ) ( Bialystok ) אצל בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום - קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 61-24 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77 27 בלום- קולקה , ש ' וחמו , מ . ( 4101 ) ' פרק : 4 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית -הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום- קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית