אוצר מילים נרכש בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . הציטוט שלהלן מצביע על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית ועל הקשר בין הרחבת אוצר המילים לבין הקריאה : " בעשור האחרון הוסבה תשומת לבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו , המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות , ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים Nippold , ) : ( 1998 במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון " מתקדמים" הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רב-צורניים , ו לעתים גם רב - לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . ( A nglin , 1993 ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון הילדי . ואולם הבדל משמעותי בין מילונו של המבוגר לזה של הילד הוא גמישותו וזמינות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית