בפרקי הספר יש עיסוק בהיבטים לשוניים של הטקסט . כמעט בכל פרק נשזרו פעילויות לשון המחזקות את הידע הלשוני ומקנות מושגים לשוניים . על פי רוב , פעילויות הלשון עוסקות במאפיינים לשוניים של הסוגה . הפעילויות בפרקים מתהלכות את הנושא הלשוני על היבטיו ועל צורותיו השונו ת . בתוך תיבות בעלות רקע צבוע הובאו הכללות שהן הוראה / הקניה , הניתנת לפני הפעילות , או מסקנות העולות ממנה . כיוון שהידע הלשוני הוא תשתית גם לצורך הבנה וגם לצורך הפקה ( כתיבה , דיבור , ( חלק מן הפעילויות קושרות את הנושא הלשוני להבנה ( איך הנושא הלשוני עוזר להבין את הטקסט , ( או להבעה ( איך הנושא הלשוני עוזר לכתיבה , ( או לשניהם יחד . שלו שה נושאים עומדים במרכז הספרים : הפועל , שמות גוף ותארים . העיסוק מניח היכרות של השפה כדוברים ילידים ואף מפגש לומדים קודם . לדוגמה , בכיתה ב כבר נלמד המושג " משפח ות מ ילים , " והוא משמש נקודת מוצא טובה לשורש . גם את המושגים " פועל" ו"תיאור" הם כבר פגשו . הפועל – לא בכדי רווח הקישור בין פועל לפעולה כדי להבהיר מהו פועל , אף שאין הוא מדויק , שכן פעולות מת ו ארות גם על ידי שמות עצם ( שמות פעולה . ( קל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית