" השיח האורייני משרת את המשתמשים בשפה בהקשרים טבעיים שונים , אך הוא גם קשור קשר אמיץ להשכלה ולשפה הכתובה , דהיינו : לאוריינות במובנה המסורתי . אוריינות שיח היא היכולת להבין ולהפיק בעל - פה ובכתב טקסטים במגוון עשיר של עולמות ידע ובנושאים מורכבים . התכונות המרכזיות של טקסטים אלה הן : רמת מפורשות המותאמת לידע המשוער של קהל היעד , מארג טקסטואלי מסומן היטב לשונית ( קישוריות ) וארגון-על נהיר ( לכידות , ( שימוש גמיש ורגיש להקשר באמצעים לשוניים בהתאם למוסכמות תרבותיות והלימה לכוונת התקשורת , לנסיבות השיח ולסוגה , דיוק ומורכבות לשוניים ( שימוש באוצר מילים מדויק ובמבנים דקדוקיים מורכבים לפי מטרת התקשורת . " ( מאגר הסוגות מתרחב עם הגיל ועם ההשכלה , הטקסטים של הילדים הופכים להיות הולמים את מוסכמות הסוגה , במקביל הם לומדים לזהות את הסממנים האלה ולהסתייע בהם בקריאה והאזנה . בפעילויות ההבעה התלמידים מתוודעים אל מבנה הסוגה ואל המאפיינים הלשוניים שלה , ולומדים להפיק טקסט משלהם בעזרת המבנה . פעילויות המציעות תהליך מכוון ומונחה לשכלול ההבעה בע"פ ובכתב נמצאות לאורך כל פרקי הספר . הפעילויות מזמנות מצבים של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית