הטקסט הספרותי " עולם השיח של הספרות משקף את המאגר העשיר של הניסיון החווייתי והתרבותי של היחיד ושל החברה , לאורך הדורות" . הספר עונה על התפיסה הזאת באמצעות טקסטים ספרותיים לסוגיהם השונים – סיפור , קטעים מספר , שיר , שיר סיפורי , סיפורי חכמים , ומשלים . במבוא לספר " מפגשים עם טקסטים" , מציגות הכותבות את ייחודו של הטקסט הספרותי בהקשר של הוראה למידה בבית הספר . " ס' לנגר , ( Langer , 1942 ) טוענת כי כבר מקריאת המילים הראשונות ] של טקסט ספרותי [ נשאבים הקוראים לתוכו כשהם משאירים מאחוריהם את עולם היום יום . " הקוראים – כך מוצג – מתייחסים אל הטקסט הספרותי כאל התנסות ולא כאל אינפורמציה , ומביאים בחשבון את עצמם ואת העולם הסובב אותם , לצד הדמויות והמצבים המתוארים בטקסט . בהישען על מחקריה של לנגר בנוגע לתהליך הקריאה , מרחיבות הכותבות ארבע עמדות שהקוראים נוקטים ביחסם לטקסט ספרותי . כל ארבע העמדות , או ' הפעולות' להלן מתקיימות במידה זו או אחרת גם בקריאת טקסט עיוני , אולם יש להן מפרט המייחד את התהליך של קריאת טקסט ספרותי : › כניסה אל הטקסט – זיהוי הדמויות : מראה , מקום , מניעים , קשרים בין הדמויות ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית