העקרונות שהספרים מושתתים עליהם , מתאימים לעקרונות תכנית הלימודים בתוספת הדגשים , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של תלמידים בכיתה . 'ג › למידת שפה אינטגרטיבית : נושא , עולם שיח וסוגה היוצרים עיגון הקשרי להוראת השפה – בספר , על שני כרכיו 30 , פרקים המאורגנים ב- 01 שערים נושאיים . בכל שער מיוצגות סוגות שונות , ובכל פרק יש מיקוד בעולמות השיח הרלוונטיים ( בדרך כלל עולם שיח אחד , ( תוך הדגשה של סוגה אחת מרכזית ( אם מוצגים טקסטים בסוגות אחרות , הם משמשים כרקע . ( התלמידים בוחנים את הטקסטים מצד תוכנם , ואגב הקריאה הם לומדים להכיר את הסוגה ואת מאפייניה . המבנים הלשוניים ודפוסי השיח נלמדים כאמצעים להבנה וכמשרתים את צורכי הביטוי של התלמידים . › הצגת מגוון ( תוכני ומתודי ) – הספר מציע מפגש עם מגוון נושאים ועם מגוון סוגות ותת - סוגות . הפעילויות בכל פרק מכוונות לארבע מיומנויות השפה - כתיבה , קריאה , האזנה ודיבור - והן מגוונות מבחינת אופני התשאול ומבחינת רמות ההבנה הנדרשות . הגיוון מתבטא גם בהרכב של הפעילויות – מפעילויות עצמאיות לפעילויות בזוגות ובקבוצות ועד לפעילויות במליאה . › למידה מעגלית – התל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית