ספרי הלימוד לחינוך לשוני בסדרה מילה טובה פותחו בהתא מה לתכנית הלימודים לחינוך לשוני לביתהספר היסודי , ולנספח לתכנית הלימודים הנוגע ליצירות הספרות ובהשפעת תובנות וידע שהצטברו מתקשורת שוטפת עם מורים ומדריכים בתחום החינוך הלשוני . הספרים עונים על הנדרש בתכנית הלימודים בהיצע רחב של טקסטים לסוגיהם , ובכלל זה טקסטים מעולם השיח של הספרות ושל המקורות היהודיים וטקסטים מעולם השיח העיוני במגוון סוגות ותתי -סוגות ; כן עונים הספרים על הצורך בעיסוק מעמיק בהבנה , בהבעה בכתב ובעל-פה , בדרכי תשאול מגוונות , בהוראת נושאי לשון ובתרגולם , בהרחבת אוצר המילים ובפעילויות המפתחות רמות חשיבה גבוהות . הספרים מציעים ארגון תמטי ( נושאי ) של טקסטים במגוון סוגות . העיקרון התמטי מוביל למימוש הרעיונות ו המטרות של תכנית הלימודים בהתאמה לגיל התלמידים ולכשירות הלשונית המצופה מהם . העיקרון התמטי נבחר כמתאים לתלמידי בית הספ ר היסודי . נושאי התוכן השונים מעשירים את הידע הקיים אצל התלמידים ( עולם המושגים , אוצר המילים , הרעיונות . ( ביסוס של התוכן מאפשר עיסוק מופשט יותר במבנה השיח : בסוגות ובחשיבה על השפה ( מטא- לשון . ( מט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית