› הקדמה 2 .................................................................................................. › עקרונות הסדרה 5 ...................................................................................... › הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה 6 ......................................................... טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה 6 ..... הבעה בעל פה ובכתב 03 ........................................................................ הוראת לשון בהקשר 01 ......................................................................... הרחבה והעמקה של אוצר מילים 41 ........................................................ פיתוח רמות חשיבה גבוהות 44 .............................................................. טיפוח אוריינות דיגיטלית 41 ................................................................. התאמה לשונות התלמידים 30 ................................................................ › פירוט הטקסטים בספר 32 .........................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית