הסתברות ניסוי הוא מצב שיכולות להתרחש בעקבותיו תוצאות שונות ולא ידוע מראש איזו תוצאה תתרחש . תוצאה מורכבת היא תוצאה המורכבת מתוצאות אחרות . תוצאה יסודית היא תוצאה שאינה מורכבת מתוצאות אחרות . תוצאה שבוודאות תתרחש נקראת תוצאה ודאית , והסתברותה 100 % או . 1 תוצאה שבוודאות לא תתרחש נקראת תוצאה בלתי אפשרית , והסתברותה 0 % או . 0 תוצאה שיכולה להתרחש או לא להתרחש נקראת תוצאה אפשרית , והסתברותה היא מספר גדול 0–מ וקטן . 1–מ אם ההסתברות של תוצאה להתממש בניסוי מסוים שווה להסתברות שהיא לא 1 תתממש באותו ניסוי , אז ההסתברות של התוצאה היא ( או 0 . 5 או . ( 50 % 2 אם בניסוי יש n תוצאות יסודיות שוות–הסתברות , אז : 1 1 ההסתברות של כל תוצאה יסודית בניסוי הזה היא . n 2 ההסתברות של כל תוצאה מורכבת בניסוי הזה היא : מספר התוצאות היסודיות המרכיבות את התוצאה סך כל התוצאות היסודיות בניסוי אם תוצאה מורכבת מתפצלת לתוצאות משנה ( יסודיות או לא יסודיות , ( הסתברותה שווה לסכום ההסתברויות של תוצאות המשנה . סכום ההסתברויות שתוצאה מסוימת תתקבל בניסוי ושאותה תוצאה לא תתקבל בניסוי הזה - הוא . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית