) 4 א . 5 , 3 , 1 ב . 2 , 1 ג . 6 , 3 ד . ) 5 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 א . 1 יסודית 2 יסודית ב . 1 יסודית 2 יסודית 3 מורכבת 4 יסודית ג . 1 מורכבת 2 יסודית 3 מורכבת 4 יסודית ד . 1 יסודית 2 מורכבת 3 מורכבת ) 9 א . אפשרית ב . אפשרית ג . ודאית ד . אפשרית ה . בלתי אפשרית ו . אפשרית 1 1 ) 11 א . בלתי אפשרית ב . אפשרית ג . אפשרית ד . ודאית ) 16 א . שווה ל– ב . גדולה מ– וקטנה 1–מ 2 2 1 ג . גדולה 0–מ וקטנה מ– ד . שווה ) 21 0–ל א . בהגרלה א , 1 : 5 - בהגרלה ב 1 : 20 - ב . בהגרלה א 2 ) 22 מהשקית הירוקה ) 24 10 ) 23 א . 2 ב . 1 ג . הסתברויות שוות ) 25 א . ברולטה 3 ב . ברולטה 4 ) 26 א . גדולה מחצי ב . שווה לחצי ג . שתלך למסיבה ב . חישוב הסתברויות ) עמ' 28-15 בספר ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 4 ) 3 ) 2 א . 6 ב . כן ג . ) 6 0 , , א . , 2 ב . , 4 ג . , 4 ד . ) 8 ) 7 , 4 24 22 4 4 4 2 6 6 7 4 6 1 1 1 1 7 2 1 ) 12 א . ב . ג . ) 14 ) 13 א . ב . 0 ג . ד . ) 17 ) 15 א . 1 : 3 ב . 2 : 3 ג . 1 : 2 11 3 2 6 3 9 9 3 ד . 25 כדורים אדומים , 50 כדורים כחולים ה . 30 כדורים אדומים , 60 כדורים כחולים 3 1 1 7 3 ) 18 א . אנגל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית