הסתברות 1 לפניכם סרטוטים של מפות שולחן מלבניות הצבועות בלבן ובאדום . פירור נופל על המפה באקראי . א . בכל אחד מהסעיפים 4-1 השוו את הסיכויים של התוצאות האלה : הפירור נופל בשטח לבן . הפירור נופל בשטח אדום . הסתמכו על הנתונים בכל סרטוט ונמקו את תשובותיכם בעזרת שיקולים גאומטריים . ב . סרטטו מפות שולחן מלבניות הצבועות בלבן ובאדום כך שההסתברות שפירור ייפול באקראי על השטח האדום תהיה : 1 1 2 1 3 0 2 2 שירה מציירת על דף מערכת צירים כמו זו שבסרטוט . שימו לב : הצירים חוצים את צדי הדף . שירה מסמנת על הדף נקודה כלשהי באקראי . בכל סעיף מתוארות שתי תוצאות . האם הן שוות–סיכוי ? הסבירו . א . שני שיעורי הנקודה חיוביים . 2 שיעור אחד של הנקודה חיובי והשיעור האחר שלילי . ב . לשני שיעורי הנקודה יש אותם סימנים . 2 לשני שיעורי הנקודה יש סימנים שונים . ג . 1 הסכום של שני שיעורי הנקודה הוא מספר חיובי . 2 הסכום של שני שיעורי הנקודה הוא מספר שלילי . 3 מסובבים 2 סביבונים . בסביבון אחד כל האותיות כחולות , ובסביבון האחר כל האותיות אדומות . א . השלימו בטבלה את כל התוצאות היסודיות האפשריות . כמה תוצאות יסודיות יש ? ב ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית