שלט חוצות שלט פרסומת מואר באמצעות נורות ארוכות ואדומות . הנורות מסודרות בצורה הבאה : על פי תכנון השלט , משתנה צורתו מדי שנייה . כל נורה המיועדת להידלק - מאירה במהלך שנייה אחת שלמה , ואז נכבית . בשלט ארבעה סוגים של נורות : הנורות האופקיות בשורה העליונה מוארות בכל שנייה חמישית . הנורות הנטויות בכיוון כזה : מוארות בכל שנייה רביעית . הנורות הנטויות בכיוון כזה : מוארות בכל שנייה שלישית . הנורות האופקיות בשורה התחתונה מוארות בכל שנייה שנייה . המשך * הפעילות לקוחה מתוך אתר אוריינות מתמטית של משרד החינוך : http : // meyda / education . gov . il / files / Tochniyot _ Limudim / Math / Hatab / Oryanut / Hishtanut / SheletChutzot . pdf . 1 באיזו צורה נראות הנורות המוארות בשנייה ? 45–ה סמנו את התשובה הנכונה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית