מה נלמד ? נפח של גליל שינוי הנפח ושטח המעטפת של גליל כתוצאה משינוי מידותיו דיון 1 לפניכם דרך שהוצעה לחישוב נפח של גליל . ( רדיוס הבסיס הוא r וגובה הגליל הוא ( . h א . נחלק את בסיס הגליל 12–ל גזרות חופפות , ונחלק את הגליל 12–ל "פרוסות" זהות ( כמו בסרטוט . ( 1 מכל ה"פרוסות" נרכיב גוף חדש ( סרטוט . ( 2 נעביר מחצית מה"פרוסה" השמאלית לצד הימני של הגוף , ונקבל את הגוף שבסרטוט . 3 1 הסבירו מדוע נפח הגוף שהתקבל ( בסרטוט ( 3 שווה לנפח הגליל . 2 לאיזה גוף דומה הגוף שהתקבל ? 3 מה אורכו של הקו המסומן בסרטוט בירוק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית