מה נלמד ? מהו גליל ? פריסה של גליל שטח מעטפת ושטח פנים של גליל דיון 1 מצאו קופסאות בצורת גליל כמו זו שבתמונה . א . מהן התכונות המשותפות לכל הקופסאות הגליליות שמצאתם ? ב . סמנו נקודה על היקף המכסה של הקופסה . מצאו נקודה על היקף בסיס הקופסה , כך שהקטע הישר המחבר בין שתי הנקודות נמצא כולו על דופן הקופסה . סרטטו את הקטע על גבי הקופסה . האם לדעתכם יש על היקף הבסיס עוד נקודה כזו ? ג . חזרו על סעיף ב עבור נקודות שונות על היקף המכסה , ומדדו את הקטעים שסרטטתם על גבי הקופסה . ד . נסו לתאר מהו גליל . גליל הוא גוף הבנוי משני עיגולים חופפים ומקבילים , ומדופן שהיא אוסף קטעים ישרים שווים באורכם , שכל אחד מהם מחבר שתי נקודות על היקפי העיגולים . לשני העיגולים החופפים קוראים בסיסי הגליל ולדופן קוראים מעטפת הגליל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית