מספרים רציונליים דיון 1 לפניכם רשימת מספרים : 3 4 2 -300 , 1 , 007 , 1 , 1 , -2 . 7 , 0 , 1 . 785 , , , -4 . 3 , 100 , 7 , -9 . 5 , -3 , 2 5 5 3 א . מיינו את המספרים לקבוצות . ב . אילו מהמספרים ברשימה שייכים לקבוצת המספרים השלמים החיוביים ? אילו מהמספרים שייכים לקבוצת המספרים השלמים השליליים ? אילו מהמספרים שייכים לקבוצת המספרים השלמים ? אילו מהמספרים שייכים לקבוצת המספרים שניתן לרשום אותם כשבר ( מונה ?( מכנה קבוצת המספרים הטבעיים היא קבוצת כל המספרים השלמים החיוביים . דוגמאות 1 245 123 , 456 , 789 קבוצת המספרים השלמים כוללת את כל המספרים החיוביים השלמים , כל המספרים השליליים השלמים והמספר . 0  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית