מה נלמד ? אלכסוני הפאות של תיבה קטעים מאונכים בתיבה אלכסוני תיבה שימושי משפט פיתגורס במנסרה דיון 1 בדף הגזירה שבגרסה הדיגיטלית של הספר מופיעה פריסה של תיבה . א . גזרו את הפריסה ובנו ממנה תיבה . ב . מצאו את נפח התיבה ואת שטח הפנים שלה . ג . סרטטו על כל פאות התיבה את האלכסונים . כמה אלכסונים כאלה יש ? נמקו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית