מה נלמד ? שורש ריבועי - חזרה והעמקה משפט פיתגורס : הקשר בין שטחי ריבועים הבנויים על הצלעות של משולש ישר–זווית חישוב אורכי צלעות במשולש ישר–זווית בניות בעזרת משפט פיתגורס שורש ריבועי - חזרה והעמקה שורש ריבועי של מספר נתון הוא מספר שאם מעלים אותו בריבוע - מתקבל המספר הנתון . 2 דוגמה 7 הוא שורש ריבועי של , 49 כי . 7 = 49 גם -7 הוא שורש ריבועי של , 49 כי . ( -7 ) = 49 בכתיב מתמטי כותבים את הפעולה של מציאת השורש החיובי כך : , ואת הפעולה של מציאת השורש השלילי כותבים כך : . › דוגמה - 49 = -7 49 = 7 למספר שלילי אין שורש ריבועי . ) הסבירו מדוע ) . למציאת שורשים של מספרים שלמים ביחידה זו תוכלו להיעזר בטבלה שלפניכם , המציגה את הריבועים של המספרים השלמים החיוביים עד . 25  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית