. 1 מבין חמשת המספרים האלה רשמו זוג מספרים שסכומם הוא הקרוב ביותר ל : 1 , 500 2 , 159 , 873 , 752 , 624 , 1 , 240 . 2 לפניכם קבוצת מספרים וקבוצת תרגילים . קבוצת המספרים כוללת את התוצאות המדויקות של כל התרגילים . תרגילים : א . 2 , 222 - 1 , 877 ב . 15 823 ג . 270 : 6 מספרים : 345 4 12 , 345 3 2 , 345 2 45 1 בלי לחשב התאימו לכל תרגיל את התוצאה שלו . הסבירו כיצד עשיתם זאת . . 3 בכל סעיף כתבו באיזה תחום ( יחידות , עשרות , מאות וכו ( ' נמצאת תוצאת התרגיל . א . 1 , 000 : 0 . 34 ב . 100 : 0 . 0983 ג . 3 , 456 : 0 . 10203 ד . 1 . 5 : 0 . 476 ה . 47 0 . 317 ו . 1 , 523 3 . 567 ז . 23 . 67 12 . 492 ח . 100 , 504 0 . 3 * המשימות 3-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג” עמ’ © . 57–ו 56 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית