מה נלמד ? מהם מצולעים דומים ? דיון 1 לפניכם סרטוטים מוקטנים של 5 מרובעים . א . אילו מהמרובעים הם דומים לדעתכם ? הסבירו כיצד קבעתם . ( אפשר להיעזר במד–זווית ( . ב . נסו לרשום את דמיון המרובעים בכתיב מתמטי . בדומה למה שלמדתם לגבי משולשים דומים , שני מצולעים נקראים מצולעים דומים אם מתקיימים שני תנאים : 1 הזוויות במצולע אחד שוות אחת לאחת לזוויות במצולע האחר , לפי אותו סדר . 2 היחסים בין כל שתי צלעות מתאימות בשני המצולעים - שווים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית