מה נלמד ? הקשר בין יחס הדמיון ליחס השטחים של משולשים דומים 1 בגרסה הדיגיטלית של הספר ( דף גזירה ( 1 תמצאו משולשים חופפים למשולש שלפניכם . א . חברו ארבעה משולשים כאלה כך שייווצר משולש חדש . סמנו אותו משולש . 1 ב . פי כמה גדול השטח של משולש 1 משטחו של המשולש המקורי ? ג . בנו משולש גדול 9–מ משולשים חופפים למשולש הנתון . סמנו אותו משולש . 2 ד . נמקו מדוע משולש 1 דומה למשולש 2 ומצאו את יחס הדמיון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית