מה נלמד ? קביעת דמיון משולשים על פי שוויון זוויות דיון 1 לפניכם ריצוף המורכב ממשולשים חופפים . א . צבעו את זוויות המשולש AHQ בצבעי הזוויות השוות להן במשולש . ABC 2 צבעו בצבעים המתאימים את הזוויות של המשולשים . › VJZ–ו › TLS ב . הסבירו מדוע הקווים הצבעוניים בסרטוט הם קווים ישרים . ג . בגרסה הדיגיטלית של הספר תמצאו דף ריצוף דומה לזה שלפניכם . סרטטו עליו משולש DEF שמקיים את שלושת התנאים האלה : 1 צלעות המשולש נמצאות על קווי הריצוף . 2 זוויות המשולש שוות אחת לאחת לזוויות של . › ABC 3 צלע המשולש המתאימה לצלע AB גדולה פי 3 מהצלע . AB  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית