. 1 ציינו לגבי כל אחד מהמספרים אם הוא גדול מהמספר , ( -2 . 3 ) קטן ממנו או שווה לו . 3 1 א . -2 . 301 ב . -2 . 29 ג . -2 . 01 ד . -2 ה . -2 . 5 ו . -2 10 3 . 2 השלימו במקומות הריקים מספרים כך שיתקיים השוויון . א . 1 . 5 ( + 0 . 3 ) = 0 . 5 ב . 4 . 9 + = 8 . 3 ג . 3 . 7 - = 5 ד . - ( -1 . 2 ) = 2 . 5 ה . 4 . 27 + = 3 . 5 ו . 2 . 7 - = 8 . 13 . 3 בביטויים הבאים a מסמן מספר טבעי כלשהו . בכל זוג ביטויים , ציינו אם אחד הביטויים גדול יותר מהאחר לכל ערך של , a או שהביטויים שווים או שהתשובה תלויה בערך של . a נמקו . א . 5 a + 0 . 8755003 2 5 a + 0 . 8765 1 1 1 1 1 ב . ( ) : a 2 ( + ) : a 1 2 4 2 4 . 4 פתרו את התרגילים הבאים מבלי להיעזר במחשבון : א . 4 (( 120 - 27 ) 3 - 270 ) : 3 ב . 6 , 480 : 20 + 1 , 200 : 30 2 3 2 8 ג . 3 ד . ( -2 ) 32 32 * המשימות 4-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג” עמ’ © . 204 , 202 כל הזכויות שמורו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית