מה נלמד ? צורות דומות מהם משולשים דומים ? התאמה בין קדקודים , זוויות וצלעות במשולשים דומים יחס הדמיון דיון 1 לפניכם תצלום של תפוח עץ שצילמה לאה : לאה השתעשעה באפשרויות לעיבוד התצלום במחשב וקיבלה את התמונות האלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית