מה נלמד ? ערך מוחלט של מספר פתרון משוואה עם ערך מוחלט פונקציה עם ערך מוחלט - למתעניינים 1 בכל סעיף מצאו מהו המרחק על ציר המספרים מן המספר הנתון עד . 0 ( אפשר להיעזר בציר מצויר או דמיוני ( . דוגמה המספר -4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית