מה נלמד ? שימוש בחוק הפילוג לחישוב מכפלות של סכומים ושל הפרשים שימוש בהרחבת חוק הפילוג לפתרון משוואות , אי–שוויונות ומערכות משוואות 1 א . רועי הציע לחשב את המכפלה 42 ב 53 כך : 40 ב 50 + 2 ב 3 האם הוא צדק ? הסבירו . אם הוא לא צדק , חשבו בדרך אחרת . ב . אפרת חישבה את המכפלה , אך נשפך שוקו על מחברתה . נסו לשחזר את החישוב של אפרת . בדקו את התוצאה . 42 ב 53 = ( 40 + 2 ) ב ( 50 + 3 ) = 40 ב ( 50 + 3 ) + 2 ב ( 50 + 3 ) = 40 ב 50 + 40 ב 3 + 2 2 , 000 + 120 דיון 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית