מה נלמד ? חוק הפילוג - חזרה פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים צמצום שברים אלגבריים חוק הפילוג - חזרה והעמקה תזכורת a ( b - c ) = ab - ac a ( b + c ) = ab + ac למדתם לכתוב מכפלה של ביטויים כסכום או כהפרש של ביטויים באמצעות חוק הפילוג . 1 כתבו ביטוי שווה בלי סוגריים . ( היעזרו בדוגמאות שלמעלה ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית