מה נלמד ? חישוב ממוצע וחציון המשמעות הסטטיסטית והתכונות של מדדי המרכז : שכיח , ממוצע וחציון טווח נתונים למתעניינים : ממוצע משוקלל דיון 1 לפניכם רשימת הציונים של תלמידי כיתה ח 2 בבוחן פתע בלשון . 78 , 94 , 91 , 90 , 70 , 75 , 11 , 94 , 94 , 77 , 94 , 80 , 81 , 70 , 11 א . כמה תלמידים נבחנו בבוחן הזה ? ב . מהו הציון הממוצע של תלמידי הכיתה ? ג . כתבו את הציונים בסדר עולה . מהו הציון הגבוה ביותר בכיתה ? מהו הציון הנמוך ביותר ? ד . מהו הציון שמספר הציונים הגדולים ממנו שווה למספר הציונים הקטנים ממנו ? ה . מהו הציון השכיח בכיתה ? לאחר שאוספים נתונים , בדרך כלל מעוניינים לקבל ערך אחד שייצג את קבוצת הנתונים וישקף את הנטייה המרכזית שלהם . ערך כזה נקרא מדד מרכז . ממוצע , חציון ושכיח הם מדדי מרכז .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית