מה נלמד ? לתאר סיפור על ידי מערכת משוואות לענות על השאלות הקשורות בסיפור על ידי פתרון של מערכת משוואות להקפיד על אחידות של יחידות המידה בפתרון בעיות מילוליות לתרגם את התשובה משפה מתמטית לתיאור מילולי ולבצע בדיקה 1 יעל ועמי קנו חפיסות שוקולד ועוגות מאותם סוגים . יעל קנתה 3 חפיסות שוקולד 5–ו חטיפים ושילמה ח"ש 47 . עמי קנה 4 חפיסות שוקולד וחטיף אחד ושילם ח"ש 23 . מהו המחיר של חפיסת שוקולד אחת ומהו המחיר של חטיף אחד ? עבדו לפי השלבים האלה : א . סמנו במשתנה x את המחיר של חפיסת שוקולד אחת בשקלים . סמנו במשתנה y את המחיר של עוגה אחת בשקלים . כתבו מערכת משוואות המתארת את הקניות של עמי ושל יעל . ב . פתרו את מערכת המשוואות ובדקו את הפתרון על ידי הצבתו במערכת שכתבתם . ג . ודאו שפתרונכם מתאים לסיפור של קניית הממתקים . לפתרון בעיות בעזרת מערכת משוואות יש כמה שלבים : בחירת שני המשתנים ובניית מערכת משוואות המייצגת את המתואר בבעיה פתרון מערכת המשוואות תרגום התשובה משפה מתמטית לתיאור מילולי בדיקה על ידי הצבת הפתרון בבעיה עצמה . בדיקת הפתרון על ידי הצבה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית