מה נלמד ? פתרון של מערכת משוואות שיטה גרפית לפתרון של מערכת משוואות קוויות בשני משתנים דיון 1 בכיתה ח התקיימה הצבעה על ההצעה להקדים את המבחן בהיסטוריה . בהצבעה השתתפו 24 תלמידים . א . 1 סמנו את מספר הקולות בעד ההצעה , x–ב ואת מספר הקולות נגדה . y–ב כתבו משוואה מתאימה וסרטטו את הגרף שלה . 2 כתבו כמה זוגות סדורים של מספרים שהם פתרונות של המשוואה . בדקו אם לכל פתרון שכתבתם יש משמעות בסיפור , ומהי . האם יש למשוואה פתרונות שאין להם משמעות בסיפור ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית