הסתברות א . ניסוי ותוצאה 5 ב . חישוב הסתברויות 15 מערכות משוואות א . משוואה בשני משתנים 29 ב . מערכת של שתי משוואות בשני משתנים 37 ג . שיטות אלגבריות לפתרון מערכת משוואות 45 ד . פתרון בעיות מילוליות בעזרת מערכת משוואות 66 סטטיסטיקה א . ארגון נתונים 73 ב . מדדי מרכז ופיזור 96 טכניקה אלגברית א . פירוק לגורמים בעזרת חוק הפילוג 122 › מחשבים ולא רק 137 ... ב . הרחבת חוק הפילוג 140 ג . ערך מוחלט 150 דמיון משולשים א . משולשים דומים 161 › מחשבים ולא רק 175 ... ב . קביעת דמיון משולשים על פי זוויות 176 ג . יחס השטחים של משולשים דומים 191 ד . מצולעים דומים 196 › מחשבים ולא רק 201 ... המשך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית