www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת כיתה ח - חלק 2 הסתברות מערכות משוואות סטטיסטיקה טכניקה אלגברית דמיון משולשים משפט פיתגורס גליל צוות המתמטיקה במטח : ראש תחום מתמטיקה : ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל–יסודי : ד"ר שושנה גלעד צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , דפנה אפרים , אסנת אפרת , ד"ר יניב ביטון , גיא בר–נר , ד"ר גיא הד , ד”ר מורין הוך , הדס זוהר , הלית חפר , דורית כהן , ד”ר אורנה לביא , טובי מגדל , רותי מירון , ד"ר ילנה נפתלייב , ד"ר מיכל סוקניק , הגר רובינק ייעוץ מדעי : פרופ' רוזה לייקין השתתפו בכתיבת גרסאות קודמות : ד”ר אילנה ארנון , ד"ר ילנה זריא , ד”ר ורדה טלמון , ד”ר איבי מכמנדרוב , ג’ייסון קופר , אנטולי קורופטוב , ד"ר בבה שטרנברג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית