אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , בקטעים ובשירים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book . # קטעים ושירים עמ' : 71 לאה גולדברג , " מה עושות האיילות בלילות © . " ? כל הזכויות שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ' : 79 שלומית כהן-אסיף , " בחצי היום © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 26 שלומית כהן-אסיף , " פעם פגשתי מישהו © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 21 מעובד על פי : תמר רותם , " זמן החלום תם , " עיתון " הארץ © . 29 . 2 . 2272 , " כל הזכויות שמורות לעיתון " הארץ" בע . מ" http : // www . haaretz . co . il / misc / 1 . 1195683 עמ' : 24 יהונתן גפן , " הכבש השישה עשר © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 25 מעובד על פי : יוסל בירשטיין , " כפתור לבן , " סיפורים רוקדים ברחובות ירושלים , , 2222 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 42 ש ' שלום ( שלום שפירא , ( " מי חלם את מי © . " ? כל הזכויות שמורות למחבר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית