| פסוקים מן התנ"ך יג מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃ יד נציר לשונך י מרע ושפתיך מדבר מרמה׃ טו סי ור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃ ( תהלים לד , ) 15-13 . 1 לפי הפסוקים , מהן התכונות של האדם הטוב ? . 2 למה לדעתכם הפסוק אומר לאדם לא לשקר , ולא אומר לו לומר אמת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית