| מדרש אגדה אמר רבי סימון : בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות חבורות . מהם אומרים : אל ייברא , ומהם אומרים : ייברא . זהו שנאמר : “ חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃" ( תהלים פה , ) 11 חסד אומר : “ ייברא שהוא גומל חסדים , " ואמת אומר : “ אל ייברא , שכולו שקרים " . צדק אומר : “ ייברא , שהוא עושה צדקות " . שלום אומר : “ אל ייברא , שכולו קטטה " . מה עשה הקדוש ברוך הוא ? נטל אמת והשליכו לארץ , זהו שנאמר : “ ותשלך אמת ארצה " . ( דניאל ח , ) 12 אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא : ריבון העולמים , מה אתה מבזה תכסיס שלך *? תעלה אמת מן הארץ . זהו שנאמר : “ אמת מארץ תצמח " . ( תהלים פה , ) 12 ( בראשית רבה , ח ) . 1 המדרש מביא שלושה פסוקים ומחבר אותם לסיפור אחד . מהם הפסוקים , ומה הקשר ביניהם לפי המדרש ? . 2 לפי המדרש , האמת שונה מן השלום , מן הצדק ומן החסד – במה ? מה ההבדל הזה מלמד אותנו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית