| מאמר מאז ומתמיד בני האדם ניסו להסביר דברים שקורים בעולם ובטבע ואת הסיבות והתוצאות של פעולות בני האדם . בעבר הרחוק היו סיפורים ומיתוסים שהמטרה שלהם הייתה להסביר את מה שקורה בעולם . למשל , לפי הסיפורים והמיתוסים של יוון העתיקה , היו שנים-עשר 5 אלים חשובים . בני האדם האמינו שהאלים משפיעים על כל מה שקורה בעולם . המדעים נולדו כשבני האדם הפסיקו להאמין במיתוסים האלה , והתחילו לחקור את האמת על העולם ועל כוחות הטבע . כל מחקר מדעי מחפש את האמת , אבל מהי האמת ? בפילוסופיה של המדע יש שתי גישות לאמת : 10 לפי גישה אחת , האמת קיימת ולא תלויה בבני אדם . האמת היא אחת , והיא לא משתנה . תפקיד המדע הוא לגלות את האמת האחת . לפי הגישה האחרת , אין אמת אחת : האמת תלויה בבני האדם - בתרבות ובחברה . לכן כשבני אדם אומרים על משהו שהוא אמת , הם אומרים את מה שנחשב בתרבות שלהם כאמת . 15 גם לשאלה מהו צדק או מהו מוסר יש שתי תשובות פילוסופיות עיקריות : פילוסופים רבים חושבים שיש ערכים משותפים לכל החברות ולכל התרבויות , והם נכונים לכל בני האדם בעולם . דוגמה לכלל אוניברסלי הוא הכלל הידוע ביהדות : מה ששנוא עליך אל תעשה לח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית