מילים : חיים חפר לחן : סשה ארגוב פעם ראיתי מרפסת בלי אור , טפסתי אליה לארך צנור , רציתי רק לבדק את מצב המנורה - ולפתע מי מופיע ? - המשטרה . אדוני השופט , אדוני השופט ! זאת האמת וכל האמת , אז למה אתה לי בית-סהר רושם ? אינני אשם , אינני אשם ... לגברת אחת באוטובוס , פניתי מקום מתוך נמוס , אבל מרב צפיפות ומחנק - הכנסתי לה את היד לתוך הארנק . אדוני השופט , אדוני השופט ... ! יום אחד פוגש אני בתיר שרצה להשקיע באיזה דבר , אז מכרתי לו בית שלא היה שלי - כי לא רציתי שיסע מפה עם יחס שלילי . היה לי שכן נורא ואים שלא רצה לחיות אתי בשלום , כשחטבתי עצים , בא פתאם המסכן ומכניס את הראש מתחת לגרזן . אדוני השופט , אדוני השופט ... ! אדוני השופט , אל תהיה כזה מין ... למה באדם אתה לא מאמין ? רק לא בית-סהר , למען השם - אינני אשם , אינני אשם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית