| יונה וולך צפור מה את מזמרת מישהו אחר מזמר מגרונך מישהו אחר חבר את שירך שר בבית דרך גרונך . צפור צפור מה את שרה מישהו אחר שר דרך גרונך . . 1 הסבירו את שם השיר " בעיות זהות . " . 2 השיר יכול להיות משל לאדם . הסבירו את המשל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית