| מדרש אגדה למה שקר קרובות אותיותיו זו לזו , ואמת -רחוקות אותיותיה ? השקר מצוי , והאמת אינה מצויה . ולמה אותיות שקר עומדות על רגל אחת , והאמת עומדת על אותיות רחבות ? האמת מתקיימת , והשקר אינו מתקיים . ( שבת קד , יא ) . 1 ציירו את האותיות של המילים “ אמת" ו"שקר" לפי המדרש . . 2 כתבו או ספרו מדרשי אגדה דומים שעונים על השאלות האלה : א . למה המילה “ אמת" מתחילה באות אלף ונגמרת באות תיו ? ב . למה במילה “ אמת" ובמילה “ שקר" יש שלוש אותיות ? הידעת ? בשפות העולם יש הרבה מילים נרדפות וביטויים הקשורים לשקר , אבל אין הרבה מילים נרדפות למילה “ אמת . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית