א טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃ ( קהלת ז , ) 1 נולד אדם - הכול שמחין , מת - הכול בוכין . ואינו כן . אלא נולד אדם - ואין שמחין לו , שאין יודעין באיזה פרק ומעשים יעמוד , אם צדיק ואם רשע , אם טוב ואם רע , ומת - הם צריכין לשמוח , שנפטר בשם טוב , ויצא מן העולם בשלום . ( קהלת רבה , ז ) . 1 בפסוק יש שני חלקים : לפי החלק הראשון , השם חשוב יותר מן הרכוש והכסף ; לפי החלק השני של הפסוק , היום שבו אדם מת טוב יותר מן היום שהוא נולד . המדרש מנסה לקשר בין שני חלקי הפסוק . מהו הקשר ? . 2 האם לדעתכם שם טוב באמת חשוב יותר מרכוש ? . 3 איך לדעתכם אדם קונה לו שם טוב ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית