למילה שם יש משמעויות רבות . לפניכם משפטים שמציגים משמעויות שונות של המילה שם או של מילים הקשורות בה . שבצו את המילים מהרשימה במשפט הנכון : ברוך השם | שמי | שם | השם הפרטי | לשם | שם עצם | שם | בשם | אנטישמיות | יד ושם | שם דבר | שם המשפחה | שם תואר דוגמה : התזמורת הפילהרמונית הישראלית מפורסמת בכל מקום . היא הפכה להיות שם דבר בעולם . . 1 " ועשיתי לך גדול" ( שמואל ב ז , ) 9 . 2 ” ואלה תולדת בני נח : חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול “ . ( בראשית י , ) 1 . 3 שלו הוא דני , ו שלו הוא כהן . . 4 המילה "איש" היא , והמילה "יפה" היא . . 5 עברית וארמית הן שפות . . 6 ל יש שורשים עתיקים , והיא לא נעלמה מן העולם . ! . 7 הכול בסדר . . 8 כל התלמידים בכיתה , אני מבקש לדחות את הבחינה . . 9 הוא המוזיאון הלאומי לשואה בישראל . קוראים לו כך לפי הפסוק : "ונתתי להם בביתי ובחומתי , טוב מבנים ומבנות , שם עולם אתן לו אשר לא יכרת " . ( ישעיהו נו , ) 5 . 10 אנחנו תמיד לומדים בבית שלכם . שינוי הפעם תבואו אלינו . הידעת ? לפי המסורת היהודית , יש שמות שאסור לתת לתינוק שנולד , כמו פרעה , סיסרא או סנחריב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית