| נתן זך איפשהו יש שמות לעצים שם איפשהו יש גם לה שם אינני יודע את שמות העצים האלה אינני יודע את שמה . לשמות העצים אני יכול לשאול את מי אשאל לשמה ? איפשהו אני יכול להמשיך גם כך , בלי ידיעה . . 1 מה האיש המדבר בשיר לא יודע , ומה הוא חושב על כך ? . 2 האם אפשר לדעתכם להמשיך בלי ידיעה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית