מילים : דן אלמגור לחן : נורית הירש שמות הרבה לירושלים , וכל שם נאה מחברו : קריית מלך רם , קריה נאמנה , משוש כל הארץ , עיר בה דוד חנה , יפה נוף , כתר בהרים , אריאל , עיר של זהב , יפה נוף , כתר בהרים , אריאל , עיר של זהב . ואם נבוא , נבוא למנות היום את שמותיה של ירושלים , יכלה הנייר , ותיבש הדיו , ותיגע כל יד , והם לא יכלו . נאה מכול , מכל השמות , נאה מכול - השם ירושלים . . 1 מהם השמות של ירושלים , לפי השיר ? . 2 למה לדעתכם יש לעיר ירושלים שמות רבים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית