| מאמר בספר בראשית מספרים על כנען , הבן של חם והנכד של נוח . מכנען " נולד" העם הכנעני . הכנענים ישבו בארץ כנען , והשם הזה מופיע בתעודות מצריות . לפי התעודות האלה , המצרים שלטו בכנען . השם " ישראל" עתיק ומופיע כבר בתעודה מצרית משנת 1230 לפני הספירה . בתעודה הזאת השם ישראל הוא שם של עם , ולא 5 שם של ארץ או של אזור גיאוגרפי . אחרי שיהושע ובני ישראל כבשו את כנען ( במאה 11-ה לפני הספירה , ( השם הפך להיות " ארץ בני ישראל , " ובספר שמואל , מופיע כבר השם " ארץ ישראל . " אחרי שממלכת ישראל נפרדה מממלכת יהודה , בשנת 722 לפני הספירה , הפך השם של ממלכת ישראל ל"מלכות אפרים , " 10 והשם יהודה הפך ל"מלכות בית דוד . " בתקופה שהפרסים שלטו בארץ 586 ) לפני הספירה עד 332 לפני הספירה , ( הייתה בארץ אוטונומיה יהודית בשם יהוד מדינתא , והיא הייתה "מדינה" ( פחווה עצמאית ) בתוך הממלכה הפרסית . בשם “ ארץ יהודה “ ( פרובינקיה יודיאה ) השתמשו בתקופת 15 החשמונאים ( מהמאה השנייה לפני הספירה עד המאה השנייה לספירה . ( בימי הרומאים ואחר כך בימי הביזנטים , תקופת המשנה והתלמוד , השם של ארץ ישראל היה " פלשתינה" ( סיריה פלשתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית