זלדה | לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג * לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו * לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות * ונתנו לו שכניו לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו * לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו * לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עיוורונו לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית