בתחנת מוניות פקיד : תחנת מוניות , שלום . נוסעת : שלום , אני רוצה להזמין מונית , בבקשה . פקיד : לאן ? נוסעת : לרחוב הרצל , 67 כניסה א . פקיד : אין לי כרגע מונית . זה ייקח 20-15 דקות בערך . נוסעת : בסדר . כמה זה לתיאטרון ירושלים ? פקיד : בין 50-ל 40 שקלים . נוסעת : בסדר . תודה רבה . במונית נוסעת : שלום , לתיאטרון ירושלים , בבקשה . נהג : בבקשה . להפעיל לך מונה ? נוסעת : כן , בבקשה . כמה זמן לוקח להגיע מכאן לתיאטרון ? נהג : יש עכשיו פקקים . 20 דקות בערך . נוסעת : בסדר . נהג : 48 שקלים בבקשה . נוסעת : אין לי כסף קטן . יש לי רק 200 שקלים . נהג : זה בסדר , יש לי עודף . נוסעת : אפשר לקבל קבלה ? נהג : כן , בבקשה . נוסעת : תודה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית