| תסכית המספר : מרכז הבית היה במטבח . שם למדתי הרבה על המשפחה שלי . לפעמים בארוחה היה דיון על שמות המשפחה . אימא שלי הייתה פותחת ואומרת : אימא : תגיד לי , מתוק שלי , למה אתה לא אוכל ? אתה יודע שלסבא שלי קראו גרוס . והוא באמת היה גרוס - גדול . גדול מאוד וחזק מאוד . אז תאכל , תאכל , ממ'לה שלי ... המספר : ואז אבא שלי אמר את מה שהוא היה אומר כל פעם שדיברו על סבא גרוס : אבא : מעניין שאת תמיד מספרת לו על סבא שלך . למה את אף פעם לא מספרת לו על סבא שלי ? אהה ? ... למה את לא מספרת על סבא קליין ? קראו לו כך כי הוא היה נמוך ורזה , ופירוש המילה קליין בגרמנית הוא קטן . אבל הוא אהב לאכול . אתה מבין ? המספר : אימא לא עצרה שם . היא תמיד הייתה ממשיכה ומספרת על המשפחה שלה . למשל , היא תמיד סיפרה על דודה חנה גולדווין , שהיה לה עסק של תכשיטים מזהב . גולד בעברית זה זהב . היא גם סיפרה על בן דוד שלה , אברהם סילברמן . לסילברמן היה עסק של תכשיטים מכסף , וסילבר זה כסף . אימא תמיד צחקה , ואמרה שהכסף במשפחה בא מהצד שלה . אימא הייתה מוכנה להמשיך ולספר על המשפחה שלה , אבל אבא היה מפסיק אותה ואומר לי : אבא : כדאי שת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית