בפסוקים שונים בתורה אנחנו מוצאים את הסיבה לשם . לפניכם הפסוקים , בלי השם שנתנו לאותו אדם . לפי הפסוק , שבצו את השם הנכון מהרשימה , והסבירו למה החלטתם שזה השם המתאים . יעקב | יהודה | ישראל | חוה | משה | קין | יוסף | אברהם דוגמה : ותקרא שמו ,... ותאמר , כי מן-המים משיתהו . ( שמות ב , ) 10 השם הוא משה . השורש של הפועל ״למשות״ הוא ה-ש-מ . בת פרעה משתה = לקחה את הילד מן המים , ולכן היא קראה לו משה . . 1 ותלד את,...- ותאמר , קניתי איש את-אלקים . ( בראשית ד , ) 1 . 2 והיה שמך ,... כי אב-המון גוים נתתיך . ( בראשית יז , ) 5 . 3 ואחרי-כן יצא אחיו , וידו אחזת בעקב עשו , ויקרא שמו , ; ... ( בראשית כה , ) 26 . 4 ויאמר , לא יעקב יאמר עוד שמך--כי , אם:...- כי-שרית עם-אלקים ועם-אנשים , ותוכל . ( בראשית לב , ) 29 . 5 ותהר עוד ותלד בן , ותאמר הפעם אודה את-אלקים--על-כן קראה שמו , ... ( בראשית כט , ) 35 . 6 ותהר , ותלד בן ; ותאמר , אסף אלקים את-חרפתי . ותקרא את-שמו ,... לאמר : יסף אלקים לי , בן אחר . ( בראשית ל , ) 24 . 7 ויקרא האדם שם אשתו , :... כי הוא היתה , אם כל-חי . ( בראשית ג , ) 20  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית