. 1 משפט + אף על פי ש + ... משפט דוגמה : ההורים שלי קראו לאחותי בשם מיכאל , ולא מיכאלה , אף על פי שמיכאל הוא שם של בן , ולא של בת . אף על פי ש + ... משפט + משפט דוגמה : אף על פי שבמשפחה שלנו בדרך כלל קוראים לילד על שם קרוב משפחה שמת , ההורים שלי בחרו לקרוא לאחי בשם חדש ואופנתי . . 2 למרות + שם עצם דוגמה : ההורים שלי החליטו לא לקרוא לי על שם סבא , למרות המסורת במשפחה שלנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית